Намери ли вече Истината?  


Ако все още търсиш...

Вярвам, че всеки човек на тази земя си е задавал въпроси, подобни на тези: Защо съм се родил на този свят? Какъв е смисълът на живота ми? Има ли живот след смъртта? Има ли значение дали ще съм добър или лош?

Години наред задавах подобни въпроси - до деня, в който разбрах, защото Го намерих! Когато намериш Отговора, ще разбереш, че Той е Личност! Открих, че истината всъщност не е обикновено вярно твърдение, а Личност на име Исус Христос от Назарет - Божият Син. Пише го в Библията. Господ Исус казва: "Аз Съм пътят, истината и животът! Никой не идва при Отец, освен чрез Мене!"

Познаваш ли своя Създател? Ти си Негова идея! Не си дошъл на земята случайно! И Той има план за теб! Този план включва да познаеш Него и силата на Неговото спасение! Да вкусиш вечния живот! Да вършиш Божията воля тук, на земята! И да прекараш вечността с Него и с всички останали, които Го обичат.

Може да ти се вижда налудничаво или дори глупаво (Библията казва, че духовните неща са глупост за естествения човек и той не ги разбира, защото те се изпитват духовно), но те уверявам, че то е реално и е най-прекрасното нещо, което можеш да преживееш тук, на земята! Нарича се спасение! Земята може да стане за теб късче от Безкрайното Небе.


Има ли нещо, което ти пречи?

Библията казва, че грехът те отделя от Бог. Затова не можем да общуваме с Него, докато кръвта на Сина Му не ни умие от всеки грях. Това чудо се нарича новорождение и може да бъде преживяно от ВСЕКИ човек на тази земя. Такъв е Божият план. Библията казва, че Бог иска да се спасят ВСИЧКИТЕ човеци! Това включва и теб! Бог иска да те спаси от греха, от дявола и от всяко зло, Той иска да ти се открие, да общува с теб, да те пази и да те води в прави пътеки заради името Си!

Ако все още не си вкусил колко е благ Господ, но искаш да Го познаеш, можеш да се молиш с подобна на тази молитва:

"Боже, аз вярвам, че Исус Христос е Твоят Син, Когото Ти изпрати на земята в човешко тяло! Вярвам, че Той живя съвършен живот, като вършеше Твоята воля и ми показа как трябва и аз да живея! Вярвам, че Исус Христос пострада и умря на кръста! Вярвам, че Той на третия ден възкръсна и 40 дни по-късно се възнесе при Теб, като седна отдясно Ти! Вярвам, че Божият Син ще се върне на земята отново в слава, за да съди живите и мъртвите.

Господи, аз идвам при Теб сега такъв, какъвто съм - грешник! Моля Те да ме умиеш със святата кръв на Исус Христос и да ме направиш ново създание! Сега се отричам от всяко дело на дявола и Те моля да ме освободиш от робството му и от робството на греха! Помогни ми да проумея Твоята воля за мен и да я върша, докато съм на земята! Амин."

Ако си се помолил искрено с подобна молитва, в живота ти ще настъпят вълнуващи промени...


Какво трябва да правиш след новорождението си?

Първото, което трябва да направиш, е - да си купиш Библия! Тя е Словото на Бог. Както храним тялото си всеки ден с вкусна храна, както храним душата си с хубава музика, книги, общуване, така трябва да храним и духа си - с Божието Вечно, Живо Слово. Вкусно е :) Яж всеки ден от Него! След новорождението си ще усетиш желание да четеш Библията и любов към Нея, каквато преди си нямал.

Второто нещо, което трябва да правиш, е - да се молиш! Молитвата е търсене на Божието лице. Заставайки на коленете си, можеш да задаваш и въпроси, чиито отговори не знаеш. Можеш да искаш от Господ. Можеш да общуваш с Него. Бог много обича искреността. Бъди искрен и изливай душата си пред Него! Така или иначе, Той те познава по-добре, отколкото ти сам познаваш себе си :)

Святият Дух ще ти помогне - и при четенето на Библията, и при молитвите. Защото ние не знаем как да се молим, а Той е изпратен, за да ни помага, за да ни утешава и за да ни открива волята, сърцето и пътищата на Бог!

Третото, което трябва да направиш, е - да намериш вярващи хора, които обичат искрено Бог. Те ще ти помогнат. Това ще ти е нужно за духовния растеж. Библията ни учи да не преставаме да се събираме заедно! Общуването с духовни хора е нужда, която ще усетиш след новорождението си. Моли се за това! Моли се Святият Дух да те заведе при хора, които обичат Исус искрено! Помни, че Господ има специален план за теб и Той ще те заведе на нужното място, където ще можеш да Му служиш по най-добрия начин.

Моля те, не казвай, че утре ще мислиш за вечността, защото ДНЕС е спасителен ден! Днес, ако чуеш гласа Му, не закоравявай сърцето си, но предай живота си на Него и Го последвай! Можеш да започнеш още сега, като благодариш на Бог за Неговата добрина! Спомни си колко пъти е спасявал живота ти! Колко пъти ти е помагал! Ти дори не си знаел, че това е Той! Но Исус Христос, преди да се възнесе при Отец, каза: "В света имате скръб, но дерзайте, Аз победих света... И ето, Аз Съм с вас през всичките дни - до свършека на века!" Амин.


Разкажи как повярва в Божия Син!
Други свидетелства и поучения
Главна страница "Павелчо"
Други християнски сайтове


 
Сайт создан в системе uCoz