Детски стихчета  


АЗ ИМАМ ДВЕ РЪЧИЧКИ

Аз имам две ръчички, две мънички сестрички,
една със друга знаят сами да си играят.
Аз имам две краченца, две палави момченца,
едно след друго тичкат и много се обичкат.

Аз имам две очички, небесни две звездички
Примигват, нежно греят, ту плачат, ту се смеят.
Аз имам две ушенца, две мънички мишленца,
на глухи се преструват, но всичко, всичко чуват.

В средата на лицето е вирнато нослето,
по мириса познава, какво ще го гощават.
Устата ми обича да бъбри и да срича,
да казва нежно, сладко: Благодаря, Небесни Татко!


БОЖИЯТ СВЯТ

В нацъфтялата ливада край потока, що шурти,
лъха мирис и прохлада и тревицата трепти.
Златожълтите цветчета като мънички слънца
сякаш гледат ме в лицето с хубавите си лица.
Бог в чашките им вложил меден дъх и дъхав мед,
цветни е трапези сложил за пчелиците навред.
Кацват те и пият сладост, и трептят по тях лъчи.
Аз ги гледам с тиха радост и с омаяни очи.
Дивна пролетна картина! О, Създателю пресвят,
колко хубава градина е създаденият свят!


ПТИЧКА

Аз съм птиченце щастливо. Бог така ме е създал —
да съм пъргаво, игриво. Вижте, и крилца ми дал!
Щом се раничко събудя, още в първите зори,
трепвам в радост и почуда, изтокът в пожар гори!
Весело в листата пея, хваля Бога от сърце
и се радвам, че живея под Доброто Му Лице!
Моят дом е тъй обширен! Аз летя където ща
и със вятъра немирен си играя до нощта.
Имам си храна, водица пия под небесна синева —
червей тука, там мушица и зрънца, и вкусен плод.
Моят мил Небесен Татко иска само туй от мен
да Му пея сладко, сладко с благодарност всеки ден.


ВЯРА

Исусе, Ти си бездна от дивни чудеса!
Аз в Твоите тайни чезна като дете в леса.
Макар, че на Голгота Ти видимо умря
аз знам, че във живота Невидим пак изгря.
И въпреки, че стене земята под смъртта,
аз вярвам — възкресение очаква и света.


ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!

Тревицата поникна. Лъх топъл се понесе.
И всяка птичка викна: Христос възкресе!
Пчелици из простора летят и тихо пеят.
С възторг на всички хора очите греят!

В зелени, нежни мрежи се крият храсти, клони.
И глогът е разцъфнал, листенца свежи рони!
Природата ликува, днес празник е чудесен!
Сърцето тържествува! Христос възкресе!


Автор на стиховете:
Неизвестен свещеникПЕСЕН ЗА ДОБРОТО

Децата са живите цветя на земята

Когато си беден, когато си слаб,
Когато трепериш за късчето хляб,
Когато отвсякъде, кой както свари,
Препъва те с крак и ти ударя шамари-
Недей се отчайва, недей се навежда,
Не си позволявай да губиш надежда!
Защото макар да е жилаво злото,
В човека все пак побеждава доброто.

Какво е охолство какво са пари
Пред светлата участ да бъдем добри!
Когато в сърцето ти гняв се надига
Кажи си наум кротко думата „стига”
И вярвай, че пак ще спечели двубоя
С лошите мисли усмивката твоя.
Защото макар да е жилаво злото,
В човека все пак побеждава доброто.

Автор: Недялко Йорданов
Детска страница "Павелчо"
Главна страница "Павелчо"
Изпрати детски стихчета!


 
Сайт создан в системе uCoz