Стихове на Найден Иванов, 6 год.  


* * *

Боже, Боже, Ти си истинският Герой!
Боже, Ти можеш всичко!
Ти си ни създал! Аз ви слушам -
Теб, Исус и Святият Дух.

Колко мъки пак, но Исус дойде да ни спаси!
Когато имате проблем, извикайте към Бога
и просто се помолете!


* * *

Исусе, Ти си Силата ни!
Исусе, Ти си създал земята ни!
Исусе, Ти си Любовта.
Исусе, Божий Сине, Ти умря за нас,
а Отец Те възкреси и Ти си жив!
Боже, изпрати Святия Си Дух,
за да спрат мъките!


* * *

Боже, ела Ти при мене!
Боже, ела Ти при мене!
Защити ме от злото!
Ще Те слушам ден след ден.
Боже, ела Ти при мен!

Защити хората и няма да Ти казват лоши думи,
и ще Ти пеят песни, и пак ходят на църква.
Боже, ела Ти при нас! Защити тези, които Те обичат!
Ние ще се молим и ще Те обичаме... Исус!


* * *

Песен за Бог

О, Боже, Ти си даде Единствения Син за нас!
Слепите проглеждат. Инвалидите прохождат. Глухите чуват.
Ние Те славим! Място за дявола в душите ни няма!
Боже, ела в телата ни! Нека стане мир и радост на земята!


* * *

О, Исусе, наш Цар, Спасител и Господар!
Ела на земята, спаси ни от злото,
което иска да навреди.
Унищожи дявола един път завинаги,
и да дойде спасението на земята,
и всички хора ще Те обичаме,
и обичаме, както никога до сега.


* * *

Кой създаде небето и земята? Кой създаде човека?
Исус - Този, Който ни обича!
Бог прати Сина Си на земята,
за да помогне на хората и Той точно това направи.

Когато някой беше в беда, му помагаше,
спасяваше хората от болести, болки и от умиране.
Така и накрая Исус беше разпънат на кръста,
но Той не спря да ни помага.
Затова, който чуе този стих,
нека де се моли към Исус с любов.


* * *

О, Исусе! О, Исусе, Ти отново ни спаси от дявола
и затова ще се молим и ще Те почитаме винаги и винаги.
Ти ме излекува отново и ме спаси пак.

О, Исусе! О, Исусе! Спасител наш!
Ти помагаш на хората, защото си добър и величествен.
О, Исусе, Ти излекува мен.


Найден Георгиев Иванов
гр. Сандански


Други стихове на християни
Детска страница "Павелчо"
Главна страница "Павелчо"
Изпрати свой материал!


 
Сайт создан в системе uCoz