Мирен договор на грешника с Небесното Царство  


Аз, грешникът ............................................................, в името на Отца, Сина и Святия Дух пред целия невидим и видим свят и пред тези свидетели, ОТРИЧАМ СЕ от сатана, антихриста и лъжепророка.

Отче мой, Ти, който си на Небесата, моля Те в името на Твоя Единороден и Възлюбен Син, който е моят Господ и Спасител Исус Христос, да ме приемеш като един от слугите Си и като блудния син.

Господи Исусе Христе, благодаря Ти, че си умрял за моите грехове, неправди и беззакония и си бил наранен заради моите болести и страдания, които аз напълно заслужавам, защото нарушавах Твоите заповеди, не се съобразявах с откровенията и предупрежденията на Святия Дух и Святото Писание. Осквернявах ума, сърцето, душата и тялото си. Търсех свръхестествени откровения, утешения, изцеления и спасения извън Теб - при моя враг сатана и неговите служители. Господи Исусе Христе, сега приемам поканата Ти, в която казваш: “Дойдете при Мене, всички отрудени и обременени и Аз ще ви успокоя!” (Мат. 11:28).

Аз съм обременен с много грехове, болести, страдания, страхове и съмнения, които ме връхлитаха затова, че се намирах в положение на бунт и война против Бога и Небесното царство.

Признавам своята пълна и безусловна капитулация. Идвам с вяра при Теб, без каквато и да е заслуга или претенция. Искам да сключа Мирен договор с Небесното царство, което правя напълно свободно, без каквато и да е принуда от когото и да е.

Отричам се от езическите суеверия и еретически учения, които изопачават Божието Слово.

Отричам се от магии, чародейства, медиуми, спиритични сеанси, медитация, предсказване и четене на мисли чрез окултни и предсказвателни духове, както и от установяването на каквато и да е не библейска духовна връзка с отвъдния свят.

Отричам се от гледането на кафе, карти, боб, хляб, ръка и гадаене по вътрешностите на животните, по облаците, луната, слънцето и други небесни тела, чрез леене на куршум, олово и други такива.

Отричам се от лъженауката астрология и свързаните с нея хороскопи и гадания по дванайсетте съзвездия.

Отричам се от ереста на прераждането и свързаните с нея метафизически и мета психически поклонения и лечения.

Отричам се от екстрасенсите и свързаните с тях окултни поклонения и псевдолечение чрез електромагнитни, магнитни биополета и биотокове.

Отричам се от хипнозата и свързаните с нея омайвания, лечение и изучаване на чужди езици.

Отричам се от всякакъв окултист, магьосник, окултен източник и прекъсвам връзките си с тях.

Отричам се от всякакво любопитство относно миналото и бъдещето ми, както и това на моите близки, приятели и неприятели, освен ако това ми открива Святият Дух и служи за моето и тяхно покаяние.

Отричам се от муските, талисманите и пращането на живак.

Отричам се от търсенето на вода, съкровища, археологически паметници и църкви, зарити под земята и т. нар. “лозоходство” - с помощта на лозова или дървена пръчка, чрез повдигането им от ръцете.

Отричам се от допитване до светии, ангели и каквито и да са “извънземни” чрез почукване, повдигане или завъртане на книги, клечки и други такива, или ползване услугите на “ясновидци” и окултисти, които гадаят чрез призоваване на починали светии или починали близки.

Отричам се от психометрията и автоматичното писане.

Отричам се от откриване диагнозите на болните и средства за лечението им чрез помощта на т. нар. “радиоестезия” - посредством косъм или игла, пръстен, както и от измерването на кръвно налягане по този начин.

Отричам се от пасиансите и комарджийството.

Отричам се от всякакъв култ, обред, традиция, предразсъдък, учение, философия или религия, отхвърлящи името на Господа Исуса Христа, противоречащи на Неговата изкупителна жертва за човешкия род или изопачаващи Неговото учение и единството на Светата Троица. Считам за еретици, безбожници, атеисти и предатели на християнството всички, които се осмеляват да отричат, отхвърлят или умишлено да изопачават някои части и пасажи от Новия Завет.

Отричам се от цялата окултна, атеистична, еретична и порнографска литература и видеокасети с подобно съдържание. Обещавам да не разпространявам подобна духовна отрова чрез радио, вестници, списание, телевизия. Принадлежащата ми ще унищожа чрез изгаряне, както направиха покаялите се магьосници в град Ефес (Деяния 19:19). Разкъсвам и унищожавам в името на Господа Исуса Христа всяка демонична наследственост, постигнала ме поради непослушанието на мои роднини, родители и прародители.

Отказвам се от членуването в престъпни, терористични, бандитски организации и партии, чиито цели се постигат с насилие и лъжи, терор и убийства над не мислещите като тях. Отричам се от служения на чужди разузнавания, писане на доноси, предателства, клетви и занимание с шпионаж.


Изповядвам следните грехове:

1. Богохулство, кощунство, светотатство и отричане от Святата Троица.

2. Идолопоклонство - поклонение на творения, сребролюбие и скъперничество.

3. Хула, непокорство и нанасяне на побой на родители.

4. Хула на християнски богослужения или такива, извършвани в Божието име, в което и да е вероизповедание, деноминация и религия.

5. Унищожаване на Библия, Евангелия и други Богослужебни книги.

6. Блудство, прелюбодеяние и различни форми на сексуален разврат.

7. Разрушаване на семейството поради прелюбодеяние, отказване от съпруг(а) и децата, извършване на аборти, раждане на извънбрачни деца, както и даване на подобни съвети.

8. Кражба на пари, блага, материални ценности, чужда слава и злоупотреба с лични и държавни средства за престъпни дейности.

9. Лъжи и лъжесвидетелства пред съда, пред масови информационни средства.

10. Осъждане на невинни и оправдаване на виновни чрез дадената ми власт.

11. Вземане и даване на подкупи, рушвети, корупция.

12. Притесняване и презиране на вдовици, сираци, сиромаси, чужденци, слепи, сакати, глухи, неми, нещастни, болни, стари хора и присвояване на средствата им чрез измама.

13. Умишлено убийство, гняв, отмъщение, омраза.

14. Гордост, самохвалство, високомерие.

15. Хула и подигравка с дарбите на Святия Дух.

16. Материално, физическо, психическо насилие или убийство на който и да било човек, не мислещ като нас.

17. Производство, злоупотреба и търговия с оръжие, наркотици, отровни и нечисти храни.

18. Облъчване, стерилизиране и убийство на човек с изотопи и лъчево оръжие, както и умишленото му увреждане с каквито и да е други средства.

19. Напразно изговаряне на Божието име и свързването Му с лъжа, лъжесвидетелство, лъжепророчество, клетва и клевета.

20. Съблазняване или изнасилване.

21. Проповядване на ереси, разколи, каквото и да е друго различно от Христовото Евангелие и Новия Завет по църквите.

22. Фалшиви претенции на лица, неотговарящи на Библейските изисквания за служения и дарби в Христовата църква.

23. Коварно, вероломно и насилствено заграбване на църковна власт.

24. Срам и страх от изповядване вярата в Бога и Неговия Единороден Син Господ Исус Христос както пред Божия, така и пред развратния свят.

25. Отричане на верските си убеждения и съгласие с тези на антихристи. Проповядване на атеизъм.

26. Злоупотреба с алкохол, наркотици, тютюн.

27. Прозетилизъм – завербуване чрез съблазни на вярващи и невярващи, като им се предлагат пари, богатства, слава и репутация, здраве и щастие, жени или мъже за съпрузи или любовници, подаръци, награди и помощи, за да станат членове на определена деноминация, не според убежденията си.

28. Проява на жестокост спрямо хора, животни и птици.

29. Прояви на буйност, нечестност и неблагодарност.

30. Лицемерие и двуличие.

Признавам, че не съм изпълнявам и двете Новозаветни заповеди за любов към Бога и ближния си. Не съм обичал Господа, своя Бог с цялата си душа, с всичкия си разум и с всичките си сили, но има хора, които съм мразил и мразя, като не съм им простил злото, което са сторили против мене. Сега от сърце им прощавам - били те живи или мъртви.......................................... ..........................................(следват имената на хората, които съм мразил).

Господи Исусе Христе, моля Те да ми простиш всичките окултни, смъртни и не смъртни грехове, които съм извършил волно или неволно.

Моля Те да изцелиш духа, душата и тялото ми, като ме развържеш и освободиш от всеки зъл, болестен и нечист дух, по заповедта и чрез служението на Твоите служители. Помогни ми да променя живота си според Твоя Божествен Библейски ред и хармония в личния си живот, в семейството си и в обществото - Живот на мир с Бога и брата човек. Живот на любов към Бога и брата човек.

Забележка: Когато написах този Договор, Господ ми говори на сън и рече: “Какво държиш в ръката си?” Отговорих: “Мирния Договор на грешника с Небето.” Тогава Той продължи: “Това е универсалното лекарство против всички болести и рака... Който го приеме и изпълни, ще бъде изцелен, а който го отхвърли, няма да бъде изцелен, дори ако за неговото изцеление се молят много християни от много църкви и вероизповедания.”

Свидетел съм как тези думи на Господа се изпълняват. Изминаха около седем години от написването на Мирния договор. Онези, които го приеха и изпълниха, като изповядаха окултните си и смъртни грехове и ги оставиха, се радват на Божественото изцеление от различни болести, включително от рак, а които го отхвърлиха, продължават да боледуват, а някои починаха, макар за тях да се молиха много християни от различни църкви и вероизповедания в страната и в чужбина.

Бъдете от разумните и мъдрите, за да ви освободи Господ от проклятието и робството на греха. За да получите мир в душата си и здраве на телата си. За да бъдете радостни свидетели на неизмеримата Божия милост към ония, които идват при Него с вяра, смирение и послушание на Словото Му и откровенията Му.

Божията милост, мир и любов да бъдат върху вас и домовете ви!

Бог да ви благослови със спасение на душата и изцеление на тялото! Амин.


КАКВО КАЗВА БОЖИЕТО СЛОВО?

1. КАКВА Е ВОЛЯТА НА БОГ ЗА БОЛНИТЕ?

“Отхвърлете от себе си всичките си грехове, с които сте грешили и направете си ново сърце и нов дух; и защо да умирате, доме Израилев? Защото Аз не искам смъртта на умиращия, казва Господ Бог; но обърнете се - живейте!” (Езекил 18:31).

“Кажи им: жив съм Аз, казва Господ: не искам аз смъртта на грешника, но да се отвърне грешникът от пътя си и да бъде жив.” (Езекил 33:11).

“А кога кажа на беззаконник: “Без друго ще умреш” и той се отвърне от греховете си и върши съд и правда, ако тоя беззаконник върне залога, заплати за ограбено, ходи по закона на живота, не върши нищо лошо - той ще живее, няма да умре. Ни един от греховете му, които е извършил не ще му се спомня; той е почнал да върши съд и правда, той ще бъде жив.” (Езекил 33:14).

2. МОЖЕ ЛИ БОГ ДА ИЗЦЕЛЯВА ВСЯКА БОЛЕСТ?

“Зная, че Ти всичко можеш и че намерението Ти не може да бъде спряно.” (Йов 42:1).

“О, Господи, Боже! Ти сътвори небето и земята с Твоята голяма сила и простря мишца; за Тебе няма нищо невъзможно.” (Еремия 32:17).

“Исус като ги погледна каза: “За човеците това е невъзможно, ала не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно”.” (Марка 10:27).

3. ИСКА ЛИ ГОСПОД ДА НИ ИЗЦЕЛИ?

“И ето, приближи се един прокажен, кланяше Му се и казваше: “Господи, ако искаш, можеш ме очисти.” Исус като протегна ръка, докосна се до него и рече: “Искам, очисти се!” и той веднага се очисти от проказата.” (Матей 8:2).

“Има ли помежду ви човек, който кога му поиска син му хляб, да му даде камък и кога поиска риба, за му даде змия? И тъй, ако вие бидейки лукави, умеете да давате на чадата си добри деяния, колко повече вашият Отец Небесен ще даде блага на ония, които Му искат?” (Матей 7:9).

“Дойдете при Мене, всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя.” (Матей 11:28).

“И като повика дванайсетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват и да изцеряват всяка болест и всяка немощ... болни изцелявайте, прокажени очиствайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте.” (Матей 10:1,8).

“Тъй и вашият Отец Небесен не иска да загине ни един от тия, малките.” (Матей 18:14).

4. ГЛЕДА ЛИ БОГ НА ЛИЦЕ?

“Защото Господ Бог ваш е Бог на боговете и Господар на господарите. Бог Велик, Силен и Страшен, който не гледа на лице и не взема дарове.” (Втор. 10:17).

“Но Той не гледа и на лицата на князете, и не предпочита богат пред беден, защото всички тия са дело на ръката Му.” (Йов 34:19).

“Петър проговори и рече: Наистина признавам, че Бог не гледа на лице; но у всеки народ оня, който се бои от Него и върви по правда, приятен Му е.” (Деяния 10:34).

“И ако вие наричате Отец Този, който нелицеприятно съди всекиго по делата, то със страх прекарвайте времето на вашето странстване.” (1 Петр. 1:17).

За някои Библейски изцеления можете да прочетете на следните адреси:

- Исая 38:5
- Матей 4:24; 8:14-17; 14:14
- Марко 1:32-34; 3:1-5; 5:2-15; 6:7-13; 8:22-25
- Лука 6:18-19; 7:2-16; 4:33-35; 17:12-19
- Йоан 4:46-53; 5:1-14; 9:1-9
- Деяния 3:1-8; 5:14-16; 8:5-7; 14:8-10; 16:16-20; 20:9-12; 9:36-42.

* Из книгата “Изцеление чрез вяра в Бога”, 1994 г.


Автор: ПЕТЪР ИВАНОВ ВЕЛЕВ

Адрес: град София, 1784
жк “Младост 1” бл. 78, вх. Б, ап. 37


Страницата на Петър Велев
Други свидетелства и поучения
Главна страница "Павелчо"
Изпрати твое свидетелство!


 
Сайт создан в системе uCoz