Стихове от Лъчезара Йосифова  


* * *
“Аз все пак няма да те забравя. Ето, на дланите Си Съм те врязал...” (Исая 49:15-16).

Боже, Ти, Който държиш Вселената
във мощната Си длан -
благодаря Ти, че и мен си врязал в нея.
Със кръвта на Твоя Син Исус,
с Голготска болка -
необятна
жертвена -
като Твойта милост и любов.
Като светкавица молитвата ми
врязва се във Твойта длан,
тихият дъжд на хвалата ми
прокапва в нея
и напоява душата ми с преклонение…
Боже, Ти, Който държиш Вселената
във мощната Си длан -
благодаря Ти, че и мен си врязал там.

* * *
БОГ ОТЕЦ

Ти “Си Този, Който Си” -
“Аз Съм, Който Съм”,
както се откри на Моисей
в горящата, но неизгаряща къпина.
Ти Си Елоим - Вседържителят,
Архитектът и Създателят на нашия живот -
още преди да се родим,
имената ни са били записани
в Твоята книга!
Ти си Архитектът и Строителят
на нашите мечти,
Архитектът и Строителят
на световната история!

Един ден Твоят Син Исус Христос
ще Ти предаде Царството
и Ти ще си “всичко във всичко”.
Чрез Святия Дух Той принесе
Себе си без недостатък на Тебе,
Той, Който Е единственият
Път към Тебе!
Във великата Си първосвещеническа
молитва Исус ни заръча
да сме едно,
както Ти и Той сте едно…
Помогни ни за това, Отче!

А сега Ти лично приготвяш
Невястата за Сина Си -
всички нас, които вярваме в Теб.
Докосни ни с Твоята вечна святост,
Отче, от Когото е
Всяко бащинство на небето и земята,
Ти - Отец на нашите сърца,
Ти - Отец на вечността!

* * *
ИСУС ХРИСТОС

В мен се роди
истински трепет
да прониквам
в Твоите образи и преобрази
в Святата книга.
Някои я изследват
като литературна творба,
други - като история,
трети - като психология...
Всичко това го има в нея.

Но най-важното е
да познаваме Теб, Исусе,
Ти, Който Си
Изкупителят,
Спасителят,
Ти, Който Си
Любов,
Истината и Живота,
Истинската лоза,
Светлината на света,
Добрият пастир,
Вратата на овцете.
Ти, Който Си
Чудесен,
Съветник,
Бог Могъщ,
Княз на мира.
Ти, Който Си
Въплътеното Божие Слово,
Въплътената Божия пълнота,
в Който са скрити всички
съкровища на премъдростта
и знанието.
Ти, Който Си
Вечният Божий Син,
Богочовекът Исус Христос,
Първородният във Вселената,
Първородният от мъртвите,
Първородният между братята.
Ти, Който Си
Начинателят и Усъвършителят
на нашата вяра,
на Когото се даде цялата
власт на небето и земята,
Победителят над смъртта,
Господ - наше знаме.
Ти, Който Си
Първосвещеникът и жертвата,
дал живота Си
за нас на Кръста!
Ти, Който пак ще дойдеш в сила
и голяма слава
в деня, определен от Бог Отец ...
Благодарим Ти,
че в небето този,
който тук е бил смирен
и се е считал
за най-малък,
ще бъде най-голям!
Подобно на Теб, Исусе,
Царя на Царете,
Който дойде като слуга на човеците.
А вярващите ще бъдат с Теб
и като Цар на вековете...

* * *
БЪДЕЩЕТО С БОГА И СВЯТИЯ ДУХ

Жадувам да бъда в небето
с толкова много светии
от Стария и Новия Завет.
В славата на живия Бог,
Ел Шадай - Всемогъщия,
Който Сам ще свети в
Небесния град вместо слънце!
Жадувам да бъда пред
Трона на Исуса,
Който ме гледа
право в сърцето.
Исусе,
винаги съм си представяла
Твоите очи -
невероятно проницателни,
невероятно добри...

Жадувам да бъдеш завинаги
с нас, Ти, Святи Душе!
Какво би било без Теб?
Без твоята невидима,
но вездесъща работа
в сътворението на света,
в сътворението на нас самите,
в раждането на Спасителя,
в Неговото служение на земята,
в подкрепата на Христос на кръста,
във Възкресението на Божия Син...

Святи Душе,
Ти, чудесен Утешител,
Учител,
Ходатай,
Свидетел,
Помощник,
Водител,
най-добър Приятел...
Ти, Който правиш
възможно
Исус да се изобразява в нас.

Ти - прекрасно Миро,
Вода,
Гълъб,
Вятър,
Дъжд,
Огън,
Печат и Залог
за вечния ни живот.

Вечният ни живот е в Теб,
Велик Троичен Бог!

* * *
БЛАГОСЛОВЕНИЕ КАТО ЗВЕЗДЕН ПОТОК

Благословение като звезден поток
се стича върху косите ви,
напоява сърцата ви,
искри във очите ви...

Благоволение от Царя на царете
напоява дланите ти с миро.
Защото ти пред Него ги издигаш
ИСУС да промени съдби човешки -
да дойде нова радост,
да прелива тя пред Трона,
да напълни чашите с молитва -
всеотдайна, жертвена, добра...
Лицата ви да светят в Неговата красота!

* * *
МЕЧТИ

Понякога мечтите са като
нагрян от слънцето асфалт,
но ние тичаме и
не се уморяваме.
Добре, че има
Кой да ни подкрепя,
когато от стъпалата ни
внезапно бликне кръв…

* * *
Навремето един филм -
“Покаяние” -
ни накара да се замислим
за пътя към Храма.

Сега сме повярвали,
Господи.
Едно Те молим -
в това последно време
съдбите си от Теб да вземем
и да вървим напред
с подареното ни първородство
на Божии деца…

Навремето един филм -
“Покаяние” -
ни накара да се замислим
за пътя към Храма.

* * *
“И ще Ме потърсите, и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце.” (Еремия 29:13).

Вече пораснахме, Господи.
Дали Те виждаме -
“Хляба жив, който слиза от небето”?
Ще нахраним ли безсмъртната душа?
И вярата е хляб.
Небесен хляб.

Хайде, нека го разчупим…

Ти ни виждаш, знаеш всеки миг
на милиардите човеци -
кой плаче,
кой се смее,
кой умира,
кой се ражда,
кой Те търси от дълбините
на сърцето си…
Вярата ни е да бъдем все със Теб -
на “новата земя и новото небе”…

* * *
Ти си красиво цвете -
цвете във небето.
Твоите корени са там.
Виж, Бог се протяга към теб…
Той държи желания подарък.
Отвори прозореца на мечтите си!
Лети на крилете на Святия Дух,
ръката на Бога докосва твоята.
Тя е прободена, не можеш да
я объркаш с никоя друга -
ръката на ИСУС!
Той ти дава бялото камъче
с твоето ново име.

Но пак ще си останеш
земно и небесно цвете…

* * *
Във вашия живот
Господ пресушава Червени морета,
прави пътища напред…
Пред вас
Господ събаря Ерихонски стени -
Бог на славата в живота ви гърми!
Защото послушахте тихия Му глас
да кажете на някой скромен старец,
че ИСУС го обича…
Когато сте в покорство
в тишината
и само флейта някъде звъни,
Бог на славата гърми…

* * *
Със Святото Писание вие ни окуражавате -
да вървим напред,
да не забравяме и повелителното
наклонение,
да не потъваме бавно надолу.
ИСУС каза: "Дигни постелката си
и ходи!"
(на паралитика)
"Искам. Прогледай!"
(на слепеца)
"Лазаре, излез вън!"
(на брата на Мария и Марта,
когато го възкреси)
"Бъди силен и смел!"
(на Исус Навиев и на всички нас)
"Ела"
(на Петър, когато искаше да ходи
заедно с Него по водата) …
Защото, макар и да влиза сол
в живите Му рани,
Той винаги ни подава ръка -
да излезем от морето
на проблемите...

* * *
ПРЕДИ РОЖДЕСТВО


Винаги, когато видя
първите рождествени витрини,
нещо трепва в мен.
Толкова приятно е
да търсиш, да купуваш,
да опаковаш рождествени подаръци.
После да ги сложиш под елхата,
да седнеш на Бъдни вечер
на трапезата
и да не забравиш
какво празнуваш.
А на Рождество -
да вали снега по яката ти,
да вали снега по лицето ти,
да вали снега във сърцето ти...

* * *
Небето влиза на пръсти
в твоята стая
и ти се усмихва.
Изведнъж разбирам
защо лицето ти е обляно
в лъчезарна светлина.
Просто си била
насаме с небето…


* * *
МЛЕЧНИЯТ ПЪТ


Вие ни водите
по Млечния път
на вярата.
Нали сме многочислени като звездите -
Авраамово потомство…

* * *
ПАНО НА БОЖИЯТА СВЕТЛИНА
/по Книгата на Йов 38 глава/

Облаците са разпрострени
като величествено пано
на Божията светлина...
Дърветата се отразяват
във висините
като в езеро.
Бог е измерил
небето с длан
и е събрал водите в шепа.
Бог, Който е Началото и Краят!


Величествено пано,
Светлина, красота -
Невероятно е, Боже, да сме в Твоята ръка!

* * *
“Превъзходната слава на тая тайна - сиреч Христос между вас, надеждата на славата.” (Колосяни 1:27).

С живота си вие сочите
на Христос - Той е наша надежда,
наша съдба,
наша мечта!
Той е Военачалникът
на Господното войнство
и звездите отразяват
блясъка на меча Му…
Небето трепти от ангелски криле.
Най-голямата наша съдба,
най-голямата наша мечта -
да познаем Тебе, Исусе!
Превъзходната тайна,
надеждата,
скрита във вечната слава…

* * *
ПРЕД НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ

Дори само с това,
че си настоящ,
ти си огромен, свят!
Като мисъл, внезапно изскочила
от мозъка на Вселената,
ти ме тревожиш,
свят.

Моля ви,
хора,
чуйте небесната музика
в нашия земен живот…

* * *
ИСУСЕ...

Искаме и ние като Мария
да Те помажем днес...
С коси да изтрием нозете Ти,
с очи да докоснем очите Ти,
сърцата ни да затуптят
като сърцето Ти...
Исусе, проникни ни днес
С нова сила в Твойта свята кръв,
помажи ни днес
с нова сила
в Твоя Святи Дух!
Да напълним роговете си
със миро и да идем
там, където Ти ни призовеш.
Исусе, помажи ни днес
с нова сила в Твоя Святи Дух!
Издигни Ти роговете ни във почит.
Исусе, прегърни ни -
да опрем глава на
Твоите гърди,
както някога Йоан...
Исусе, проникни ни
в съкрушаващата Твоя святост
и любов!
Исусе, извиси ни
с изгарящия, толкова красив
копнеж по Теб...

* * *
В мрежата на времето
ще уловите още много
запомнящи се часове и минути.
Не ще ви спре силният вятър,
не ще има стръв при вас,
а желание да послужите на някой...

* * *
“Научи ни така да броим дните си, че да си придобием мъдро сърце.” (Псалм 90:12).

Броеницата на годините ни
става все по-пълна,
трудно я движим -
в едната посока,
а после - в другата.
Господи, молим те,
дните ни да приличат
по-скоро на гроздове -
с узрели мечти!
Да ги откъснем от лозницата
на нашите стремежи
и да ги подарим на
близки и приятели.
Не си ли Ти лозата,
а ние - пръчките!
Господи, молим те, дните
ни да приличат
на узрели гроздове.
А после да пием виното -
на трапезата със Теб!

* * *
СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ

“В деня, когато събереш силата Си, Твоят народ ще представи себе си доброволно, в свята премяна; Твоите млади ще дойдат при Тебе като росата из утробата на зората.” (Псалм 110:3).

В сърцата на синове и дъщери
от идващото ново поколение
се пропуква зората -
на посвещение към Теб.
Води ги -
да светят за Теб,
да носят роса от живот!
Ти си във всяка капка дъх
от техните дни.
С всяка капка кръв
от онзи груб дървен Кръст
Ти плати правото им
на безценна свобода.
Ти си във всеки миг от утрото,
роден от очакване
за Твоята вярност!
Ти изгряваш в зората над тях,
над това ново поколение -
от синове и дъщери за Теб…


* * *
ИМПРЕСИЯ

Облаците са като корони
на Божието могъщество,
като огърлица на Божията слава.
Към нея ви води тесният път.
До вас е вашата майка -
да ви подкрепя.
Вървете нагоре
с една истинска музика
с твойта цигулка.
Тя ще ви води
към Божия глас!

Облаците са като корони
на Божието могъщество,
като огърлица на Божията слава,
която никога не преминава…

* * *
ЕСЕН

Тополата забърза за среща с небето.
Аз останах на моя прозорец,
някъде долу.
Листата й падаха, светещи,
пред толкова хора…

* * *
Ти си бисер в Божията корона.
Лицето ти блести от светлина!
По пътищата на мира
ти тичаш като Божия сърна...

В сърцето ти прелива
любовта на Царя –
нежната, красивата и вечната,
за да я раздаваш тук
във земните ни дни.
Бог това за тебе отреди!

* * *
Исусе, Ти си истинската святост!
Втори път не искаме
да те разпъваме -
“моравите” наши грехове
превърна в “бяла вълна”.
Измий ни във кръвта Ти
на Твойта вечна святост,
проникни във нашите мисли,
изчисти човешките ни умове,
всички връзки в мозъка - Вселена…

Нека капката Ти кръв -
по-голяма от Вселена -
В Себе Си да ни приеме…

* * *
ТВОЯТА ЛЮБОВ - НОВО ВИНО

“Всеки има толкова любов у себе си, колкото може да понесе.” Маргарит Жеков

Боже, разширявай сърцата ни!
Разширявай ги -
да няма в тях капчица презрение
или самосъжаление…
Нека се пръсне старият мях във сърцата ни,
да изтече всичко гнило от тях…
Да влееш ново вино в сърцата -
запустели и изтощени,
ново вино от Твоята любов -
съкрушаващата,
вечната…

* * *
СЛЪНЧЕВИ ПИСМА

Слънчевите лъчи
са като писма,
които Бог ни изпраща.
И няма опасност
те да се загубят.
Чрез вас ще стигнат
до много хора и ще говорят -
че още има надежда,
че още не е твърде късно,
че по пътя към Него
не трябва назад
да се връщаме!

През годините толкова слънце
сте носили на хората.
А сега отворете очите си
и скрийте там един малък лъч...

* * *
“Вие сте Христово благоухание…” (ІІ Коринтяни 2:15).

Да, сърцата ви ухаят -
на Христовата любов.
От думите ви израстват цветя на мъдростта.
Усмивките ви светят в лъчи на пролетта...
Така е по-красива –
с шарени листа -
градината на радостта...
А сърцата ви ухаят –
на Христовата любов!

* * *
Сияещи във Неговата красота,
ИСУС изпълва ви със светлина.
На днешния ви сватбен ден,
в небето запечатан и роден!

Музика в сърцата ви извира -
онази, небесната, красивата...
Посветете се един на друг сега -
богати ще са плодовете ви във любовта!

* * *
В деня на вашата сватба -
ти красива принцеса,
той - достоен принц...
След вашата сватба -
ще събирате плодовете
на вашата щедрост,
ще се запътвате винаги
към Канарата на надеждата...

Тази Канара Небесният Сватовник
за вас избра -
да преливате във Неговата светлина.
Ти - красивата принцеса, той - достоен принц...

* * *
АВРААМ

Бог те избра да
бъдеш баща на много народи.
С твоята вяра...

Ти повярва,
че от мъртвата утроба на Сара
ще се роди синът на обещанието.

Четири хилядолетия след теб
ще вярваме и ние,
баща на вярата.
Хилядолетна е и нашата България.
Из утробата на
духовния мрак
днес тя възкръсва
новородена...

* * *
ЙОСИФ

Искам да бъда и аз като Йосиф,
ако братя (или познати) ме продадат в Египет.
След седемгодишен глад да им нося
жито, мечта или книга със стихове...

* * *
МОЙСЕЙ

Бог ти говореше лице с лице.
Богът, Който Е,
избра теб
да протегнеш жезъла си
над морето
и да направиш път за израилтяните.

Четиридесет години ти ги водеше в пустинята.
Дълги години и България бе духовна пустиня...
Но и сега има мъже, които протягат жезъла
на вярата си,
и сега има мъже, които извеждат
народа си от духовното робство,
и сега има мъже,
на които Бог говори
лице с лице.
Време е България да стане
една Обещана земя!

* * *
НЕЕМИЯ

Мъжът, който съгради съборените стени на Ерусалим!
Божият мъж, който ни учи
да работим на нашите стени:
“Небесният Бог,
Той ще ни направи да благоуспеем!”
Божият мъж, който не бе спънат
от презрението и ни учи
да не спираме заради
Санавалат, Товия и Гисам,
които ще се появят и в нашия живот…
Неемия, който ни казва:
“Не се бойте от тях, помнете великия
и страшния Господ…”
Неемия, който се протяга през вековете:
“Да се радвате в Господа е
вашата сила…”
Неемия, който казва на израилтяните и на нас
да вървим натам, където чуваме гласа на тръбата…
Приемаме заръката ти,
старозаветен апостоле!
Защото знаем, че са
блажени Божиите хора, които
познават възклицанието на тръбите,
на Божиите тръби!

* * *
ЕСТИР

“Защото Ти, Господи, ще благословиш праведния, ще го покриеш с благоволение като с щит…” (Псалм 5: 12).

Искам да бъда като Естир,
но в моя живот
винаги да има един Мардохей -
с мъдър съвет.
За да може Царят винаги
да протяга жезъла си към мен
и да ме покрива с благоволение -
като със щит…

* * *
ДАНАИЛ

В историята си истински библейски патриарх.
От юноша до дълбока старост
ходатайстваше
пред Бога за своя народ.
Макар че той бе поробен,
а ти бе в чужди земи.
Не врачове и гадатели,
а ти изтълкува съня
на вавилонеца Навуходоносор:
"Всевишният дава царството
комуто ще..."

В персийския палат
се молеше три пъти на ден
с отворени прозорци към
святия град.
Затова те хвърлиха в ямата
с лъвовете.
Но Господарят на Господарите
те опази
и ти остана невредим.
Цар Дарий заповяда
по цялата земя
човеците да се боят
от Данаиловия Бог.

И днес, след толкова векове, Данаиле,
се чува Словото на твоя Бог.
До краищата на Вселената...
Дано са повече тези, които Го следват!

* * *

АПОСТОЛ ПЕТЪР

Твоето име означава "канара".
Канарата е Господ Исус
и на нея издигна Неговата църква -
"Портите на ада няма да й
надделеят."

Когато Учителят попита теб
и другите ученици
кой е Той, ти отговори:
"Син на живия Бог."
Когато Словото на Христос
стана трудно за избраните,
не поиска да се отдалечиш:
"Господи, при кого да отидем?
Ти имаш думи на вечен живот."

Макар понякога да грешеше,
ти винаги беше близо до Него.
След като Той възкръсна,
стана огнен апостол.
На Петдесятница Святият Дух се изля
над три хиляди души в Ерусалим.
На същата Петдесятница
ти припомни думите на пророк Йоил:
"И в последните дни, казва Бог,
ще излея Духа Си на всяка твар..."
Сега са тези дни.
Святият Дух се излива по цялата земя!
Служители като теб са нужни и днес -
Христовата църква да побеждава.
Защото двайсет века портите на ада
не й надделяха.
И никога няма да успеят!

* * *
АПОСТОЛ ПАВЕЛ

Ти дишаше заплашване
срещу "опасната секта" на християните.
Когато отиваше в Дамаск
да заловиш още от вярващите в Помазаника,
на пътя блесна светлина:
"Кой Си Ти, Господи?"
"Аз съм Исус, Когото ти гониш.
Савле, Савле, мъчно ти е да риташ
срещу остен."
И ослепя за три дни.
След това стана ревностен проповедник
на учението на Спасителя.

Бог те определи за "избран съд",
който да разнася славата Му
пред евреи, езичници,
скромни и високопоставени.
Цар Агрипа се провикна:
"И мен ли искаш да направиш
християнин?"
Разнасяше Божието Слово
в Антиохия, Македония,
Атина, Малта, Рим...
Силен пример е
мъж на вярата като теб.
И днес навсякъде има хора,
в които Истината дълбоко прониква -
и те осъзнават колко са малки
пред Нея…
Но големи с надеждата си
във Всемогъщия!

* * *
“...сложи сълзите ми в съда Си, не са ли те записани в Твоята книга?” (Псалм 56:8).

“Но ако не послушате това, душата Ми ще плаче тайно поради гордостта ви; и окото Ми ще се просълзи горчиво и ще рони сълзи, защото стадото Господно се завежда в плен.” (Еремия 13:17).

Веднъж, когато плачех,
ти сложи ръка
на очите ми
и сълзите прокапаха
в сърцето на Бога...
Замисляме ли се
колко е голямо
Бащиното Му сърце,
че във него има място
за милиарди болки,
че дълбоко страда за
неспасените,
че ни обича
с необхватната Агапе
Божия любов...
Той е Създателят
на необятната Вселена,
на най-малкия атом
и на нас самите -
венец на Неговото творение.
Нека вярваме!
А преди това са сълзите...

* * *
БИБЛЕЙСКИ ЖЕНИ

“Издигнете, порти, главите си, и бъдете издигнати вие, вечни врати, и ще влезе Царят на славата.”
Псалом 24:9

Ще можем ли да бъдем
като Сара,
която заветно следваше Авраам,
бащата на вярата,
и го наричаше свой господар?
Ще можем ли да бъдем като Девора,
Господната пророчица,
която помогна на Варак
и на войниците
да спечелят битката?
Ще можем ли да бъдем
като Рут,
езичничката от Моав,
която с вяра прие
Израилевия Бог
и от нейния род
се роди царят - Давид
и Месията - Христос?
Ще можем ли да бъдем
като Лидия,
която жадно прие Словото
от апостол Павел
и стана първата
християнка - европейка?
Ще можем ли да бъдем
като добродетелната жена
от “Притчи” -
да сме по-скъпи
от скъпоценни камъни
за нашите съпрузи,
сърцата им да уповават на нас,
а те да са познати в Портите?

Ще можем ли да бъдем като тези жени,
за да се издигаме и в ежедневието
до Портата на Господната слава?

* * *
"Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари; а ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но Той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, донасящо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме." (Исая 53:4-5).

Дръж здраво в дланите си
подарените ти от Бога мигове.
Това е велика привилегия -
ти си войн от последната битка.
Когато чуеш тромпета на
Христовия Дух в теб,
бъди готов!
На земята има три духа -
Божият, човешкият и
дяволският.
Чрез теб много хора
укрепват в Духа на святост.
Господ не ни помоли,
а ни заповяда
да бъдем насърчени
и твърде дързостни.
Защото битката
не е наша, а Негова,
на Онзи, на Когото
се даде всяка власт
на небето и земята,
всяка власт над
всяка област на нашия живот!
Нека се научим
да си почиваме в Него.
В най-трудната молитва
за всички времена -
в Гетсимания, преди Кръста,
потта по лицето на Исус
стана капки кръв.
Заради теб и мен.
Той бе жестоко бит -
тридесет и девет удара с камшик,
накрая с оловни топчета,
целият Му гръб бе разранен.
Заради теб и мен.
За да бъдем ние изцелени
в Неговите рани …
На Голгота кръвта обливаше
цялото Му лице и тяло -
трънен венец бе на главата Му,
а нозете и ръцете Му
бяха прободени.
Заради теб и мен.
Той проля абсолютно
цялата Си свята кръв за нас!
За да имаме изкупление,
за да имаме живот -
духовен и физически.
След три дни възкръсна
с мощ от смъртта -
не беше възможно
да бъде държан от нея.
Победи я заради теб и мен.
За да влезем ние в Неговата слава...

* * *
Това са откъси от стихосбирката "Вяра, надежда, любов" на Лъчезара Йосифова от София. Тя с радост и най-добри пожелания ти ги подарява чрез християнска страница "Павелчо".


Други стихове, писани от християни
Главна страница "Павелчо"
Изпрати свое стихотворение!


 
Сайт создан в системе uCoz