Стихове от Аурора  


КНИГА МОГЪЩА И СВЯТА

Докоснах се до богатството и красотата,
Въплатени във словата
на Библията - на Стария и Нов завет,
която на вси въпроси дава ни ответ!
Тя е книга могъща и свята,
И завладява ни всецяло сърцата.

В нея образът на Исус засиява
С прекрасния Си пример Той се извисява
И с душевната Си чистота ни завладява.
В нея историята на света се откроява,
Откакто Бог земята сътворява!
Тя знанията ни обогатява.

Чрез Божиите закони мъдрост ни дава:
от злото ни отдалечава,
да се обичаме един-друг ни поучава,
душите ни облагородява -
в най-висша нравственост ни възпитава.


БЪДИ НИ ПАСТИР

Не чукай на нашия праг
Ти, Гостенино драг!
Ела на нашата трапеза,
сподели и нашата вечеря!

Ела! От Твоята свещена плът
ни давай, и от новозаветната
Си кръв не ни лишавай!

Дай ни и игото Си,
и Твоя мир!
Бъди и наш Пастир!


МОЛИТВА

Мракът изчезва победен.
Ражда се новият ден.
И ето, глас свещен
Зове ни: ”Елате при Мен!”

О, Ти, Божествени Водителю
и състрадателен Спасителю!
Избави ни от властта на тъмнината,
вземи ни в царството на светлината!

Въплати на всички ни в душата
естествената хубост на цветята
и изгради на всички ни в сърцата
храм на любовта и добротата!


Автор на стиховете: Аурора - православна християнка от град Сандански


Други стихове, писани от християни
Главна страница "Павелчо"
Изпрати свои стихове!


 
Сайт создан в системе uCoz