„Апокалипсисът и тръбите", п-р Енчо Тодоров  


ВЪВЕДЕНИЕ

Отварянето на седмия печат е свързано с внушително мълчание и очакване на това, което ще ни открият тръбите. Паралелно на печатите се разкриват седемте тръби, които ни предупреждават, че възмездието за злото е сигурно. Те призовават силите на доброто и злото за последна битка и оповестяват завръщането на Месията.

Използването на тръбите в Стария Завет има особено значение. Те възвестяват явяването на Бога: „А сутринта на третия ден имаше гръм и светкавици, и гъст облак на планината, и много силен тръбен глас; и целият народ, който беше в стана, потрепери” (Изх. 19:16). Тръбите възвестиха и падането на стените на съпротивлението – стените на Йерихон, за да може Божият народ безпрепятствено да влезе в Обетованата земя. Тръбите възвестяваха също така и юбилейната година (Лев. 25:8-9).

Важно е да отбележим, че съдът на тръбите е подобен на египетските язви. Както тогава Бог освободил Своя народ от фараоновото робство, така и сега Той окончателно ще освободи народа Си от „княза на този свят” – Антихрист. Вътрешно, чрез вяра, ние сме освободени чрез Исус, но все още съществуваме и живеем на тази земя (Римл. 8:23-24). През пасхалната нощ Бог освободи Своя народ, покрит под кръвта на Агнеца. Едно и също събитие означаваше за другите ужас и смърт, а донесе за Израел благословение, свобода и радост.

Когато Илия беше на планината Хорив, дойде буря, силен вятър, земетресение и огън, но Господ не беше в тях. Господ дойде славно след това (ІІІ Царе 19:11-12). Така и днес Господ не е в бурята, вятъра, земетресението и огъня, но Той следва славно след тези събития.

Първите четири тръби ни представят картината на екологична катастрофа, когато една трета от природата: растенията, моретата, реките и изворите, слънцето, луната и звездите е поразена (Откр. 8 глава). Вярващи и невярващи ще преминат през тези катаклизми. При затръбяването на петата тръба ще пострадат главно невярващите. Бог гарантира запазване на праведните от духовното зло. Повредата ще бъде върху онези хора, които нямат Божия печат на челата си.

Шестата тръба ни разкрива една ужасна война, при която ще загине една трета от човечеството. При седмата тръба ще се изпълни тайната на Бога (Откр.10:7), или нашето събиране с Христос. Това е последната тръба, за която ни говори І Коринтяни 15:52. Блажени ония, които са изпрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето. Затова са пред престола на Бог и Му служат денем и нощем в Неговия храм.

ПЪРВАТА ТРЪБА ОТ АПОКАЛИПСИСА

Една трета от природата е поразена (Откр. 8:6-7) „Като затръби първият ангел, падна град и огън, размесени с кръв, които бяха хвърлени на земята; и една трета част от земята изгоря, също и една трета част от дърветата изгоря, изгоря и всяка зелена трева.”

При създаването на човека Бог го благослови и даде семе в ръцете му (Битие 1:29). Оттогава човекът сее и жъне. Господната молитва ни учи всеки ден да се молим за „хляба наш насъщни”. Обаче в последното време, в което живеем, човечеството забрави да благодари за ежедневния си хляб. Забрави дори и Бога, който го е създал. В много малко домове се молят преди хранене. Затова любимата на хората земя няма вече да дава от силата си. Виждаме как всичко е отровено и изхранването на хората става все по-голям проблем. Затова първата тръба от Апокалипсиса ни говори за поразената чрез град и огън, размесени с кръв, една трета от природата (Откр. 8:6,7; Езекиил 38:22).

Думите в Откровение 8:6-7 „град и огън, размесени с кръв, бяха хвърлени на земята”, ни напомнят за войната на Бога срещу Египет (Изход 9:23-25). В Стария Завет народът е бил свикван за война чрез тръбенето на тръба (Изход 19:16; Исус Навиев 6:15; Амос 3:6; Псалм 80:4).

„Земя” на пророчески език означава културния свят на човечеството. Не всичко съществуващо попада пряко под „градушката”. Но това, което се явява за човека като опора, смисъл и направление в живота, сега загива, изгаря, променя се и се съкрушава. На всичко това сме свидетели през последното столетие и в живота на нашето поколение.

„И третата част от дърветата изгоря, изгоря и всяка зелена трева”. Дървото в Писанията много често е преобраз на човека. Тревата също е преобраз на хората (Откр. 7:3; 13:8; Исая 40:6-8). С други думи, хората ще се окажат в духовна област, наподобяваща „изгоряла земя”, а телесно – като изгоряла шлака.

Изразът „размесени с кръв” ни говори, че човешкият живот е изгубил всякаква стойност и дух на убийство цари навсякъде. Също така трябва да прибавим и буквалното изпълнение на това пророчество, когато бомби като градушка ще бъдат хвърляни на земята и ще потече изобилно кръв, а дърветата и тревата ще изгорят.

В последните времена народите ще воюват помежду си и това ще даде голямо отражение върху природата. Матей 24:7 ни казва, че народ ще се повдигне против народ и царство против царство. Първата световна война постави началото на тези събития. Употребата на модерни оръжия доведе до унищожаване на природата. Масираните атаки на артилерийски и танкови снаряди се изсипваха като градушка върху населението на воюващите страни. За първи път в сраженията участваше авиация, като противниковите страни се засипваха с бомби. Местата, където се водили сраженията, били в буквален смисъл изгорени.

За унищожаването и замърсяването на голяма част от горите, зелената трева и посевите голяма роля има и бурното развитие на промишлеността, без да се спазват основни екологични изисквания за опазване на природата. Първата световна война е едно предупреждение към следващите поколения и белег за идващия край на света. Господ казва, че това е само началото на родилните болки (Матей 24:8).

Докато войната все още бушуваше, се разпаднаха царства и империи и се създадоха нови държави и демокрации. В Първата световна война участваха 36 държави с 1 552 млн. население. Сред този ужас на войната обаче за първи път се откри изход за Израел. На 2 ноември 1917 г. в Англия бе издадена декларацията на Балфур, която обеща на евреите страната Израел за тяхна Родина. Родилните болки на Израел започнаха. След края на Първата световна война бе създадена Лигата на нациите, първа крачка към Новия световен ред. А чрез учредяването на държавата Ирак, се направи крачка и за възстановяване на Вавилон.

ВТОРАТА ТРЪБА ОТ АПОКАЛИПСИСА

Една трета от морето е поразена (Откр. 8:8-9). „И като затръби вторият ангел, нещо като голяма планина, пламнала в огън, бе хвърлена в морето; и една трета част от морето стана кръв и измря една трета част от одушевените същества, които бяха в морето; и една трета част от корабите беше унищожена.”

Голяма част от нашата планета е съставена от вода. Морето крие огромни запаси от хранителни вещества, които са способни да изхранят цялото население на Земята. То съдържа и голямо разнообразие от риби, които също служат за изхранването на човечеството. Поради милостта си към човека Бог в Своята премъдрост е предвидил тези неизчерпаеми източници на храна.

„Море” на пророческия език на Библията означава множеството народи (Пс. 92:4; Дан. 7:2-3). „Планина” на пророчески език означава политическа, духовна, идеологическа и бесовска власт (Ер. 51:25). Тя прониква в „морето“ на народите. През миналото столетие и настоящия век ние можем да видим как се издигна атеистичният марксизъм, фанатичният ислям и обожествяващ собственият си народ национализъм.

„... измря една трета част от одушевените същества.” Отровени от различни идеологии, хората са мъртви и неспособни да възприемат Божието Слово. „...една трета част от корабите беше унищожена.” Корабите са местата, където Бог може да ни пази „над водите” (Римл. 13:1-7). Съгрешаващият свят обаче е унищожил и подменил много от тези съдове с други идеологии, според собствените си страсти и разбирания.

В материалния, видимия свят ние виждаме как народите са се запасили с огромни количества оръжие, което ако бъде употребено, може да унищожи с течение на времето живота в океаните. Никога моретата не са били така замърсявани, както през миналото столетие, поради бума в развитието на индустрията. На някои места водата край брега е толкова замърсена, че е придобила кървавочервен цвят. Всеки втори или трети, които са посетили плажовете, се завръщат по домовете си болни или заразени. Световната здравна статистика посочва, че жертвите от морето са по-големи, отколкото тези на проказата, която все още действа в някои райони на света.

Поради замърсяването на моретата и океаните голяма част от фауната, особено край бреговете и в пристанищата, е унищожена. Особено голямо замърсяване са предизвикали морските битки по време на Втората световна война, когато множество танкери, превозващи петрол, са били потопени. Във войната са участвали 105 000 кораба, от които 36 000 са били потопени - доста близо до една трета. Втората световна война завърши с хвърлянето на атомните бомби над пристанищните градове Хирошима и Нагасаки. Те са били взривени на около 600 м. височина и са приличали на планина, пламнала в огън. Постави се началото на радиоактивно замърсяване на природата и водите, което е най-големият бич за човечеството. Библията ни казва, че морето ще се превърне в кръв.

Във Втората световна война са участвали пряко или косвено 80% от населението на Земята, или 59 страни с 2 млрд. население. Бойните действия са се водили върху територията на 40 държави с площ 4 млн. кв. км. Мобилизираните армии достигнали 110 млн. души. Човешките загуби за 6 години бяха 50 млн. Преките военни разходи бяха 1117 млрд. долара. Само за Европа – 260 млрд. долара. Социализмът се превърна в световна сила, която обхвана една трета от населението на земята.

Втората световна война отново разтърси народите и промени политическия пейзаж в целия свят. Обособи се Източният блок, западните индустриални държави и Третият свят. Главните събития в края на войната бяха: създаването на Организацията на обединените нации, създаването на държавата Израел на 14 май 1948 г. и Световният съвет на църквите.
Родилните болки се усилиха.

ТРЕТАТА ТРЪБА ОТ АПОКАЛИПСИСА

Една трета от реките е поразена (Откр. 8:10-11). „И като затръби третият ангел, падна от небето голяма звезда, която гореше като светило, и падна върху една трета част от реките и върху водните извори. А името на звездата е Пелин и една трета част от водите стана пелин, и много човеци измряха от водите, защото станаха горчиви”.

„Звезда” на пророческия език на Библията означава ангелска власт или в случая бесовска. Падането й причини погибел и смърт. Тази звезда може да принадлежи към числото на падналите ангели (Откр. 12:4,9). „Която гореше като светило.” Тя разпространява призрачно сияние, а не истинска светлина, която да донесе светлина за света, да го преобрази и освободи, и да го направи по-привлекателен.

„И падна върху една трета част от реките и върху водните извори.” Много от духовните източници на човечеството като поезия, литература и музика са напълно отровени от демони. „А името на звездата е Пелин и много човеци измряха от водите...” Окончателно са изчезнали много предпоставки и условия за истински духовен живот (Ер. 9:14; 23:15). Горчивата вода в Стария Завет се е считала за непитейна поради факта, че може да се умре от нея (Изх. 15:23; Числа 5:24).

„Третата част”. Два пъти е употребен този израз в тези два стиха. Забележете, че тази загуба не обхваща всичко, както в съда, обозначен от чашите (Откр. 16). Не всички води са станали горчиви. Благодарение на дълготърпението на Бога все още се предлага на човечеството време за покаяние и възвръщане към Него.

Възниква въпросът: ще се окаже ли водата отровена в буквален смисъл? Ще направят ли това самите хора в своето пълно безумие поради замърсяване на водните басейни или при употреба на атомни, биологически или химически средства за масово унищожение? Буквалното изпълнение на тази тръба ние откриваме при атомната централа в Чернобил. Чернобил е руската дума за пелин.

На 26 април 1986 г. в 1 ч. и 24 мин. избухва реакторът на 4-ти блок на Чернобилската АЕЦ. 150 т. атомно гориво се стопяват като лава. Във въздуха се изпаряват 50 т. атомно гориво, което се превръща в частици от ураниев двуокис, плутоний, цезий, стронций и т. н. Втора експлозия изпраща радиоактивните частици високо в атмосферата.

Експлозията е толкова мощна, че 908-тонният бетонен капак на реактора хвръква във въздуха. Няколко седмици пламъците бушуват безконтролно в радиус от 30 км. 200 милиона души са били подложени на свръхоблъчване с радиация. Радиоактивният облак се разнася над почти цяла Европа и чрез причинените необикновени по количество валежи, радиацията се просмуква в почвите, животните, посевите, дърветата и реките. На Чернобил и други ядрени аварии се дължат 376 милиона ракови заболявания и 235 милиона генетични изменения, твърди руският учен Алексей Яблоков, цитиран от електронното издание „Газета”. Нивото на най-високата смъртност все още не е достигнато. Това ще стане след едно или две поколения, казва д-р Александър Риклия, ръководител на отдела за международно и техническо сътрудничество.

Здравното министерство на Украйна е публикувало доклад, описващ завишените смъртни случаи, причинени от аварията в атомната централа в Чернобил през 1986 г. Вследствие на ядреното замърсяване са заболели около 3,5 млн. души. Една трета от тях са деца. Заболеваемостта от някои видове рак е достигнала стойности десет пъти по-големи от средните за страната. Здравето на хората се влошава с всеки изминал ден, е заключението на зам. министъра на здравеопазването на Украйна Олга Бобилева.


ЧЕТВЪРТАТА ТРЪБА ОТ АПОКАЛИПСИСА

Една трета от слънцето, луната и звездите е поразена (Откр. 8:12). „И като затръби четвъртият ангел, една трета част от слънцето и една трета част от луната, и една трета част от звездите беше поразена, така че да потъмнее една трета част от тях и една трета част от деня да не свети, така и една трета част от нощта.”

„Слънце” (Откр. 8:12) на пророчески език означава образът на Бога, Святия Дух и Неговата истина. „Господ Бог е слънце и щит” (Пс. 84:11). Както обкръжаващата ни природа зависи от сътвореното слънце, така и ние сме зависими от него, защото сме част от тази природа. Ние зависим обаче и от живия Бог.

Поради отстъплението от Бога, Той изглежда за хората далечен и недостъпен. Човеците нямат желание да знаят за Него или да Го следват, затова Той липсва в живота им. Човешките помисли са помрачени; човешките мащаби са нереални и смесени. Светлите огньове, по които може да се ориентират, вече не се виждат; забелязват се само контурите на това, което е истина и правда. Разбирането за човешките ценности като вярност, чистота, правда, брак и семейство са изопачени. В много понятия като свобода, мир, справедливост и любов съзнателно се влага различен смисъл. Човешката съвест не може да направи разлика кое е законно и кое е беззаконие, кое е истина и кое – лъжа.

„Луната” отразява светлината и означава светлината на човешката мъдрост. Луната също ще помръкне и няма да може да отразява истинската светлина. „Звездите” – това са добри ангели, които са изпращани да ни водят и ориентират в различни ситуации, както морските пътешественици са се ориентирали по звездите в древността. Хората обаче слушат измамителни и бесовски учения и тичат при екстрасенси и врачки, които контактуват със зли духове.

„И видях и чух един орел, който летеше сред небето и казваше с висок глас: Горко, горко, горко на земните жители поради останалите тръбни гласове от тримата ангели, които още има да затръбят” (Откр. 8:13). Едно от най-характерните неща на последното време ще бъде страх сред народите: страх от войни, страх от епидемии, страх от природни бедствия, страх от тероризъм и страх за утрешния ден. „И видях и чух...” Четири пъти кратко и сбито е описан съдът на миналите тръби. Другите две са подробно описани в Откровение и това са петата и шестата тръба. Тези събития са още по очевидни, отколкото първите четири, защото носят явно демоничен характер.

„И казваше с висок глас...” Този вик от невидимия свят прониква във видимия, така че всички в този свят да могат да го чуят. „Горко, горко, горко на земните жители...” Този вик внушава страх. Страхът „виси във въздуха”. Ние наблюдаваме това чувство на страх в много наши съвременници. Този страх обхваща множествата, но те едва ли биха могли да кажат в какво се състои той, въпреки че желаят да се избавят от него.

„Поради останалите тръбни гласове от тримата ангели, които още има да затръбят...” Хората ще бъдат измъчвани не толкова от настоящите бедствия, колкото от още повече страх, който ще се надига в бъдеще. Нашият Господ говори единствено на Неговите избрани, които обръщат внимание на настоящето: „Това ви казах, за да имате в Мен мир. В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света” (Йоан 16:33). По отношение на бъдещето Той казва: „А когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава” (Лука 21:28). И продължава обещанието: „Но заради избраните онези дни ще се съкратят” (Мат. 24:22).

Във видимия свят ние сме свидетели как поради замърсяването на въздуха в големите индустриални райони слънцето трудно успява да пробие с лъчите си. Поради замърсяването на атмосферата луната и звездите също са скрили светлината си.

Също така светът е изправен пред най-големите проблеми на околната среда, които заплашват да доведат милиарди хора до бедствено положение. Замърсяването на въздуха е достигнало критични нива и поради неконтролируемото увеличаване на населението много страни и райони ще останат без вода и плодородна почва, където да могат да отглеждат реколтите си. Санитарните условия на живот и проблемът с питейната вода са на път да се влошат драматично. Затоплянето, което се дължи на отделяните вредни газове в атмосферата, може да доведе до бедствено покачване на нивото на океаните и до големи промени в климата. Това е заключението от доклада на ООН за околната среда въз основа на изследванията на 200 учени в 50 страни по света.

ПЕТАТА ТРЪБА ОТ АПОКАЛИПСИСА В ДУХОВНИЯ СВЯТ

Отваря се бездната – ужасни мъки от демонични сили (Откр. 9:1-12). „1 И като затръби петият ангел, видях една звезда, паднала на земята от небето, на която бе даден ключът от бездънната пропаст. 2 И тя отвори бездънната пропаст; и дим се издигна от пропастта като дим от голяма пещ; и слънцето и въздухът потъмняха от дима на пропастта. 3 И от дима излязоха скакалци по земята; и им бе дадена сила, както е силата, която имат земните скорпиони. 4 Но им бе казано да не повредят тревата по земята, нито някое зелено растение, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си. 5 И им бе позволено да не убиват тези хора, а да ги мъчат пет месеца и мъката им беше като мъка от скорпион, когато ужили човека.

6 През онези дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят; и ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях. 7 И скакалците приличаха на коне, приготвени за война; и на главите им имаше нещо като венци, подобни на злато, и лицата им бяха като човешки лица. 8 А те имаха коса като косата на жените и зъбите им бяха като на лъв. 9 При това имаха нагръдници като железни нагръдници; и шумът на крилата им беше като шум от колесници с много коне, когато тичат на бой. 10 Имаха и опашки, подобни на скорпиони, и жила; а в опашките си имаха сила да измъчват човеците в продължение на пет месеца. 11 Имаха над себе си за цар ангела на бездната, който на еврейски се нарича Авадон, а на гръцки името му е Аполион. 12 Едното горко мина; но ето, още два пъти горко ще дойде след това.”

„Видях звезда, паднала на земята от небето.” Вероятно това е бесовски ангел. “Беше й даден ключ за бездънната пропаст.” Това предоставя на врага пространство, време, власт и възможности (Лука 4:6; Откр.12:13). Бог в Своята мъдрост знае как да използва енергията на врага, за да осъществи Своите цели (Римл. 8:28). От бездънната пропаст може да се приеме сила и власт. Това е междинно състояние, което се ползва от силите на злото. Там ще бъде затворен и врагът за 1000 години. „И тя отвори бездънната пропаст” (ст. 2). Ние не воюваме срещу „плът и кръв, но срещу духовете на поднебесната” (Еф. 6:12).

„И дим се издигна от пропастта като дим от голяма пещ.” Димът покрива всичко и заличава контурите, така че хората да не могат да разпознават кое е добро и кое зло. Различните идеологии помрачават образовани и необразовани, млади и стари. „Слънцето и въздухът потъмняха от дима на пропастта.” С всяко вдишване на този „въздух” човек навлиза повече в демоничния дух на времето. Трудно е човек да се изплъзне от това влияние. Въпреки опасността трябва да ходатайстваме за новоповярвалите, за да се утвърдят.

„И от дима излязоха скакалци по земята.” Това са разрушаващи бесовски сили, които размиват ясните контури на нещата, за да може човек по-лесно да бъде управляван. „И им бе дадена сила, както е силата, която имат земните скорпиони.” От тези коварни духове животът на човека се превръща все повече и повече в мъчение. „Но им бе казано да не повредят тревата по земята, нито някое зелено растение, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си.” Това не са обикновени скакалци, а невидими бесовски власти. Тези, които не се намират под защитата и ръката на добрия Пастир и не пребъдват в Неговия мир и покровителство, са изложени на нападенията и произвола им, които разрушават техните души, опустошават ги и ги правят неспокойни, а живота им - непоносим.

„И им бе позволено да не убиват тези хора, а да ги мъчат...” Смъртта ще бъде по-малко страшна, отколкото тези мъчения. Великият прелъстител обещава щастие и радост, но за тях всичко се превръща само в мъчение (Бит. 3:4; Йоан 8:44). „Пет месеца”. На врага не е предоставен неограничен простор. Срокът на мъчение е достатъчно продължителен. Мъчението на невярващите се превръща в безизходност поради липсата на надежда, докато страданията на вярващите винаги са съпроводени със светла и радостна надежда. Те уповават на милосърдния Бог и изпитват желанието да доведат невярващите при Исус и към жива надежда (І Петр.1:3).

„И мъката им беше като мъка от скорпион, когато ужили човека.” Тези мъчения са просто непоносими. Това са угризения на съвестта, вина за провинение на тези, които са се съпротивлявали на Бог и са следвали врага на душите си.

„През онези дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят; и ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях.” Плътският човек смята, че чрез смъртта ще може да се избави от всички неприятности и отговорност. Но самоубийството не го освобождава. Те не могат да изчезнат, защото нашият Господ казва, че ще бъдат там, където „червеят не умира и огънят не угасва” (Марк 9:44; 46-48).

„И скакалците приличаха на коне, приготвени за война.” Бесовските духове-мъчители се сравняват с могъщи бойни коне. „И на главите им имаше нещо като венци, подобни на злато...” Това не са настоящи венци или злато; величието и блясъкът им е пуст и мрачен. „И лицата им бяха като човешки лица.” Бесовските сили обещават хуманност и промяна за човека, но всъщност са груби, жестоки и безчовечни. Хуманност без Бога – това е жестокост и зверство. „Те имаха коса като косата на жените и зъбите им бяха като на лъв.”

Намекът за косите на жените ни насочва към безнравствена и разрушаваща човека сексуалност, породена от демонични сили, а лъвските зъби са белег за немилостивост и жестокост. Нашият век може да се характеризира с две думи: Секс и престъпления или безнравственост и насилие. „При това имаха нагръдници като железни нагръдници.” Тези сили са жестоки и немилостиви. „Шумът на крилата им беше като шум от колесници с много коне, когато тичат на бой.” Бесовете харесват шума. Ние сме обкръжени от високоговорители, крещящи киноплакати, воплите на всевъзможни идеологии, които влияят на човека. „Имаха и опашки, подобни на скорпиони, и жила; а в опашките си имаха сила да измъчват човеците в продължение на пет месеца.” Беше им дадена власт.

„Имаха над себе си за цар ангела на бездната, който на еврейски се нарича Авадон, а на гръцки името му е Аполион.” Много хора не осъзнават, че в света съществува не само зло, но и лукав враг, който може да осъществи измамна стратегия. Често пъти ние си затваряме очите за опасността, която представлява лукавият. Ние знаем обаче, че Исус дойде да разруши делата на дявола (І Йоан 3:8). Трябва да стоим на Неговата страна и Той ще разруши делата на Погубителя, врага на Бога и на човека.

ПЕТАТА ТРЪБА ОТ АПОКАЛИПСИСА В МАТЕРИАЛНИЯ СВЯТ

Има процеси, които можем да видим в материалния свят, когато размишляваме за петата тръба (Откр. 9:1-12; 6:12). Докато Близкият изток и Ирак са под радарите на светската новинарска медия, става все по-ясно, че светът е на ръба на духовно сражение. Епицентърът на тази битка е Средният Изток – боят продължава за Йерусалим (Израел) и Вавилон (Ирак), библейски центрове на духовна светлина и мрак (Исая 13; Еремия 51).

„Майката на Саддам Хюсеин имала трудна бременност с него и лекарите й препоръчвали да направи аборт, но тя заминала на лечение в Багдад и отседнала при приятели в еврейския квартал. Накрая тя родила здраво момче, което нарекла Саддам, или „Погубител”, заради болките, които бременността й причинила” (Джерусалем поуст, 13 декември 1997 г.).

Саддам Хюсеин бил едва 19-годишен, когато бил приет в редиците на партията Баас, но не заради политическите си възгледи, а защото в партията се нуждаели от наемен убиец. Той започнал да изпълнява мръсни поръчки. По-късно завършил университет в Кайро, специалност право. Междувременно партията Баас успяла да ликвидира премиера Касим и поела властта в Ирак. Братовчед на Саддам бил избран за президент на Ирак и ликуващият Саддам се върнал в страната си, където бил назначен на поста вицепрезидент и поел командването на армията и полицията. През юни 1979 г. Саддам поел властта в Ирак, като избил всички заподозрени от него и държал целия народ в страх.

При войната с Иран, която продължила осем години, загинали общо 1 млн. души. Срещу иранската армия Саддам решил да използва химическо оръжие, от което загиват стотици души. По време на военните години армията на Саддам се развила и станала четвъртата по големина в света. Саддам използвал химическо оръжие и в борбата си с кюрдите, които се борели за независима държава. На 16 март 1988 г. били унищожени стотици села. Кюрдите твърдят, че по време на този геноцид са загинали 180 000 души.

При изтеглянето си от Кувейт Садам Хюсеин запалил по-голямата част от петролните кладенци. Осем месеца били необходими, за да бъде изгасен и последният кладенец. Месеци наред огнеборците не можели да видят слънцето, скрито зад облаците от дим. Напълно е възможно Йоан в своето пророчество да е видял хеликоптери, направени от желязо, в пилотската кабина да е видял човешки лица, а дългите дула на танковете да описва като змии. Скакалците имаха власт да повреждат човеците пет месеца. Ние знаем, че окупацията на Кувейт продължи близо пет месеца. Тогава някои вестници нарекоха Саддам Погубител заради ужасните опустошения, оставени от неговата армия.

Саддам също така започнал да възстановява Вавилон. Възстановил е част от двореца на Навуходоносор с 600 стаи. При реставрацията са употребени повече от 60 млн. тухли с изписано на тях името на Саддам Хюсеин. През тези години Саддам се вживява в ролята на цар Навуходоносор, който превзел Йерусалим и разпръснал еврейската нация. През 1988 г. той устройва пищен Международен вавилонски фестивал, посветен на богинята Ищар, майка на Вавилон. Обявява себе си за лидер на арабския свят.

През 1991 г. започва да осъществява рискованата военна авантюра в Кувейт – опит за възстановяване на древната Вавилонска империя, която включва Ирак, Саудитска Арабия, Сирия, Ливан, Йордания, Кувейт и Израел. Срещу Израел по-късно са изстреляни 40 ракети „Скъд” в гъсто населените райони на Тел-Авив и Хайфа. Били са убити 4 души и над 300 ранени, били са разрушени около 3 000 сгради с над 11 700 жилища. Материалните щети надхвърлят 2,5 млрд. евро. Националната гвардия на Саддам носи името „Армията на Мохамед” и символизира меча на исляма.

В интервю за „Труд” световноизвестният чешки кинорежисьор Иржи Менцел настоява, че Саддам е новият Хитлер. „Това, което Саддам е направил по време на кувейтската война, и фактът, че е запалил петролните кладенци, с което е създал заплаха за екологията на цялата земя, доказва колко опасен е той.”


Буш потвърди, че войната в Ирак е последно средство за Съединените щати да спрат Саддам Хюсеин и все повече американци осъзнават напълно защо страната им влезе във война. „Част от тази война е справянето с диктатор, който може да обслужва международните терористични мрежи с оръжеен арсенал и тренировъчни бази.”

ШЕСТАТА ТРЪБА НА АПОКАЛИПСИСА В ДУХОВНИЯ СВЯТ

„13 И като затръби шестият ангел, чух един глас от роговете на златния жертвеник, който беше пред Бога, 14 че някой казваше на шестия ангел, в когото беше тръбата: Развържи четирите ангела, които са вързани при голямата река Ефрат. 15 И бяха развързани четирите ангела, които бяха приготвени за този час и ден, и месец, и година, за да убият една трета част от човеците. 16 И броят на воюващите конници беше двеста милиона и аз чух броя им. 17 И конете във видението и яздещите на тях ми се видяха такива: те носеха нагръдници като огън, яцинт и сяра; и главите на конете бяха като глави на лъвове, а от устата им излизаше огън, дим и сяра.

18 От тези три поражения – от огъня, от дима и от сярата, които излизаха от устата им, беше избита една трета част от човеците. 19 Защото силата на конете беше в устата им и в опашките им; понеже опашките им приличаха на змии и имаха глави, и с тях нараняваха. 20 И останалите човеци, които не бяха избити от тези поражения, не се покаяха за делата на ръцете си, за да не се кланят вече на злите духове и на златните, сребърните, медните, каменните и дървените идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят; 21 също не се покаяха нито за убийствата си, нито за магиите си, нито за блудствата си, нито за кражбите си.” (Откр. 9:13-21).

Глас от жертвеника. „И като затръби шестият ангел, чух един глас от роговете на златния жертвеник” (Откр. 9:13-21). На небесния жертвеник Исус като Велик Първосвещеник и истинското жертвено Агне принесе Своята собствена кръв. Точно от жертвеника идва гласът на осъждение, вследствие пренебрегването на благодатта. „Развържи четирите ангели, които са вързани при голямата река Ефрат.” Четири – това е числото на света. Тези думи обхващат целия свят за съд. От гледна точка на Рим, Ефрат се явява като граница на културния свят. Зад нея хората се намират вън от защитната зона, вън от света и порядките, които предлагала Римската империя. Сега тези хаотични власти се опитват да проникнат в зоната на света и порядките (Откр. 16:2).

Четирите ангели на осъждението. „И бяха развързани четирите ангели, които бяха приготвени за този час и ден, и месец, и година...” Това са бесовски сили. Божиите ангели не са вързани. Когато евангелието бъде проповядвано на всичките народи (Мат. 24:14), когато се събере пълното число на децата Божии, тогава ще бъдат събрани призованите (І Сол. 5:23,24) и ще настъпи времето, когато светът напълно ще узрее за осъждение. „За да убият една трета част от човеците...” Хората са в такава степен победени, разрушени и опустошени от злите духове, така че са станали невъзприемчиви за живота на Бога.

Числото на войската. „Броят на воюващите конници беше двеста милиона...” Генералната атака на врага, в която той хвърля в бой всички свои резерви, обхваща цялата земя. По време на съда, означен с чашите, той ще привлече на своя страна противниците на Бога (Откр. 16:14,16; 19:19,21).

Конете и ездачите. „И конете във видението и яздещите на тях ми се видяха такива: те носеха нагръдници като огън, хиацинт и сяра” (Откр. 9:17). Различните цветове говорят за разнообразието на бедствията и ужасите, които те извикват. Бронята намеква за жестокостта на бесовските воини.

„Главите на конете бяха като глави на лъвове, а от устата им излизаше огън, дим и сяра.” Те предизвикват страх и внушават ужас. Зад меките „котешки лапи” се крият остри нокти. Дяволът е разярен, защото му остава малко време (Откр. 12:12). Бог спасява света чрез Словото Си. Врагът е изпълнен с бесовско слово за погубване на света. Действията на Сатана помрачават, опияняват и лишават хората от способността да се ориентират (дим); отравят ги (сяра) и ги подлагат на огнения порочен дух (огън).

„Защото силата на конете беше в устата им и в опашките им; понеже опашките им приличаха на змии и имаха глави, и с тях нараняваха.” Яков казва, че езикът е огън, цял свят от нечестие и заразява цялото тяло, а сам той се запалва от пъкъла (Яков 3:6). „Главата” говори за мъдрост, но тук е поставена в служба на злото. Колко е беззащитен този, който не вярва в хитростта и силата на врага и не се е предал на Исус – Победителят на врага.

Резултатът от тръбния съд. „Останалите човеци, които не бяха избити от тези поражения, не се покаяха за делата на ръцете си, за да не се кланят вече на злите духове (робство) и на златните, сребърните (парите), медните (силата), каменните и дървените идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят; също не се покаяха нито за убийствата си, нито за магиите си, нито за блудствата си, нито за кражбите си.” Дава се последна възможност на хората да се покаят, но човекът упорства в своята гордост и съпротива и не желае да се предаде на милостивата ръка на Бога.

ШЕСТАТА ТРЪБА ОТ АПОКАЛИПСИСА В МАТЕРИАЛНИЯ СВЯТ

Една трета от човечеството е поразена (Откр. 9:13-21). Ще има ли Трета световна война, в която ще загинат 2 милиарда души? Библията ни предсказва за световен лидер, който ще постигне мирно споразумение в Близкия Изток - нещо, което никой друг не е успял да постигне преди него. Народите ще поверят властта в неговите ръце. При една ядрена война, в която ще загинат 2 милиарда души, светът ще потърси и ще се довери на един човек, който ще предложи избавление от кризата. Това може да се случи в най-скоро време. Хората ще бъдат жадни за мир и светът ще избере Антихрист и ще го издигне на престола, за да се елиминира възможността за нова война, която може да погуби цялото човечество. Има няколко потенциални източници за една такава война.

Знае се, че Китай е направил сериозен пробив в националната сигурност на САЩ чрез шпионаж. Някои от най-модерните технологии на САЩ са били откраднати. Предполага се, че военните възможности на Китай са отишли от 25 до 50 години напред. Тайван продължава да бъде ябълката на раздора и това налива масло в огъня. Китай категорично смята да присъедини Тайван към континенталната си част. САЩ обаче имат сключен договор с Тайван за взаимопомощ при един възможен конфликт. Наскоро Китай предупреди, че е готов да използва ядрено оръжие срещу САЩ, ако се намесят в конфликта с Тайван.

Пророчеството в Откр. 9:13-16 ни казва, че армия от 200 милиона ще участва във война, която ще порази една трета част от човеците. Писанията ни казват, че ще има такава война, а пророчествата в Библията винаги се сбъдват. Въпросът е кой ще участва в такава една война и кога ще стане това? Има две сили, които могат да се изправят срещу Китай и това са Русия и САЩ. Напоследък обаче отношенията между Русия и Китай са много добри, а със САЩ се влошават, заради Тайван. Бъдещата пророкувана война ще включва ядрени удари, а САЩ все още нямат изградена противоракетна защита. Това обяснява и големия брой жертви, които ще бъдат дадени.

Има още две държави, чието население превишава 1 милиард. Това са Индия и Пакистан, които бяха на прага на ядрена война и доскоро държаха пръста си на пусковите устройства на ядрените ракети. Все още спорът за територии и религиозни различия не е решен. В Пакистан се подготвят мюсюлмански терористи и се прехвърлят през границата в контролирания от Индия Кашмир. Пакистан вярва, че чрез използването на терористи ще могат да постигнат своите цели, както беше при Арафат. Светът е на прага на ядрена война поради тероризъм, извършван от ислямски екстремисти. Конфликтът стана неконтролируем, особено след атаката на индийския парламент. Индия започна подготовка за тотална война, която да обуздае ислямските терористи в Кашмир. Пакистан обаче е подпомаган от Китай и Северна Корея.

В света има още една сила с 1,2 милиарда население и това е мюсюлманският свят. Повечето международни терористични организации и групировки са формирани от ислямски фундаменталисти. Войната срещу международния тероризъм се смята от някои за Третата световна война или войната на новото хилядолетие, чийто старт започна на 11 септември 2001 г. при падането на кулите близнаци в Ню Йорк. Може би това ще бъде война между Запада и Исляма! Пророчествата за последното време гласят, че предстои военен сблъсък, в който ще загине една трета от човечеството.

След войната в Ирак, дали не беше развързано нещо много опасно, което ще доведе до катастрофални последици в историята на света? Библията казва: „Развържи четирите ангели, които са вързани при голямата река Ефрат. И бяха развързани четирите ангели, които бяха приготвени за този час и ден, и месец, и година, за да убият една трета част от човеците. И броят на воюващите конници беше двеста милиона, и аз чух броя им” (Откр. 9:14-16).

(следва)


„Апокалипсисът и тръбите" (ІІ част)
Материали за последните времена
Главна страница „Павелчо"
Пиши на п-р Енчо Тодоров!
Изпрати свое изследване!


 
Сайт создан в системе uCoz